👉មាតិកាថ្មីៗ៖
កម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ ឯ.ឧ ឯក ហ៊ុន ម៉ាណែត បញ្ជាក់ថា៖ ការអភិវឌ្ឍប្រទេសមួយប្រកបដោយភាពរឹងមាំ ត្រូវការជាចាំបាច់នូវការចូលរួម…។ នាំនេះទំហំទឹកប្រាក់នៃការនាំចេញ-ចូលរបស់សហគ្រាសក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុសម្រេចបានជិត គ.ជ.ប​ នឹងចាប់ដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២ ចាប់ពីថ្ងៃ២០តុលា ដល់៨ខែធ្នូ។ ក្រសួង៣បើកកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍវិស័យទូរគមនាគមន៍ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា..។ ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ករណីឆ្លងថ្មីកូវីដ-១៩ ២៩នាក់ នាក់ និងជាសះស្បើយថ្មី ១៩នាក់(ថ្ងៃទី 28/07/2022។ ប្រតិភូក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងចុះត្រួតពិនិត្យមើលទីតាំងសាលារៀ់ន មណ្ឌលសុខភាព និងស្តូប ដែលត្រូវ…។ ក្រសួងទេសចរណ៍ បើកសិក្ខាសាលាស្តីពីផលប៉ះពាល់នៃវិស័យទេសចរណ៍ មកលើសង្គម សេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ និងបរិស្ថាន។ រយៈពេល៦ខែ ឆ្នាំ២០២២ ពន្ឋដារខេត្តមណ្ឌលគិរី ប្រមូលបានជាងបួនពាន់លានរៀល។ អភិបាលខេត្តបាត់ដំបងជម្រុញអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅជាប់បឹងទន្លេសាបត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណ…

កម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ

ឯ.ឧ ឯក ហ៊ុន ម៉ាណែត បញ្ជាក់ថា៖ ការអភិវឌ្ឍប្រទេសមួយប្រកបដោយភាពរឹងមាំ ត្រូវការជាចាំបាច់នូវការចូលរួម…។

នាំនេះទំហំទឹកប្រាក់នៃការនាំចេញ-ចូលរបស់សហគ្រាសក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុសម្រេចបានជិត

គ.ជ.ប​ នឹងចាប់ដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២ ចាប់ពីថ្ងៃ២០តុលា ដល់៨ខែធ្នូ។

ក្រសួង៣បើកកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍវិស័យទូរគមនាគមន៍ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា..។

ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ករណីឆ្លងថ្មីកូវីដ-១៩ ២៩នាក់ នាក់ និងជាសះស្បើយថ្មី ១៩នាក់(ថ្ងៃទី 28/07/2022។

ប្រតិភូក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងចុះត្រួតពិនិត្យមើលទីតាំងសាលារៀ់ន មណ្ឌលសុខភាព និងស្តូប ដែលត្រូវ…។

ក្រសួងទេសចរណ៍ បើកសិក្ខាសាលាស្តីពីផលប៉ះពាល់នៃវិស័យទេសចរណ៍ មកលើសង្គម សេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ និងបរិស្ថាន។

រយៈពេល៦ខែ ឆ្នាំ២០២២ ពន្ឋដារខេត្តមណ្ឌលគិរី ប្រមូលបានជាងបួនពាន់លានរៀល។

អភិបាលខេត្តបាត់ដំបងជម្រុញអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅជាប់បឹងទន្លេសាបត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណ…

បណ្ណសារ

SEA Radio FM 106MHz

SEATV Digital App

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍-វិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ប៉ុស្តិ៍លេខ៣១ ឆ្នាំ២០២២

Copyrights © 2022, The Southeast Asia Television (SEATV). All rights reserved.