កូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបចំនួនពីរគ្រាប់ ឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងលិចរបស់ខ្លួន។