ណាសាបានត្រៀមរ៉ុក្កែត ទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទ សម្រាប់ការហោះហើរជាលើកដំបូង។