សុខុមាលភាពប្រជាជន – People’s Well-Being| ជម្ងឺមុន – Acne [EPS06]

កម្មវិធី៖ សុខុមាលភាពប្រជាជន – People’s Well-Being

ក្រោមប្រធានបទ៖ ជម្ងឺមុន – Acne [EPS06] ដែលចូលរួមបកស្រាយដោយ៖ លោកវិជ្ជបិណ្ទឹត ស៊ូ ដារិទ្ធ …………………………………..

ពិធីការិនីៈ ណាក់ ស្រីណា

អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីៈ លោក បាន ចិន្ដា

អ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញសង្គមៈ លោក ទេព រស្មី

ក្រោមការផ្ដួចផ្ដើមរបស់បណ្ឌិត កៅ គឹមហួន និងលោកជំទាវ ឃឹម រ៉ានី អគ្គនាយិកា ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា នេះជាកម្មវិធីសុខមាលភាពប្រជាជនដែលនឹងធ្វើការចែកជូននូវចំណេះដឹង ព្រមទាំងដំណោះស្រាយល្អៗដែលបានបកស្រាយ និងបង្ហាញដោយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញនៅកម្ពុជា​។ ©រក្សាសិទ្ធិដោយ÷ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ឆ្នាំ២០២១ (កុំភ្លេចតាមដានទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង១៩:៣០ ដល់ម៉ោង២០:០០ល្ងាច)

…………………………………………………………..

MC: Miss. Nak Sreyna

Programmer: Mr. Ban Chenda

Social media coordinator: Tep Reaksmey

This program is a joint initiative of Dr. Kao Kim Hourn, President of The University of Cambodia (UC), and LCT Khem Rany, Director-General of the Southeast Asia Television (SEATV) and Member of the Board of Trustees of The University of Cambodia.

© Copyright by The Southeast Asia Television (SEATV) 2022.

This program is aired every Saturday from 19:30 to 20:00 Pm

*សូមអរគុណ!*

#SEATV#ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍#TheSEATVNetwork